საკონტაქტო ნომერი

 ბილაინის აბონენტებისთვის: 110101

ქალაქის ქსელისა და სხვა მობილური ოპერატირებისთვის: 032 220 06 11