ჩვენი ხედვა

ბილაინი, საქართველოში, წარმოადგენს დინამიურად განვითარებად მაღალტექნოლოგიურ კომპანიას, რომელის მიზანია  ქვეყანაში შექმნას    ის  პროდუქტები  და მომსახურები  , რაც  ადამიანების ცხოვრების დონეს აამაღლებს და ხელს შეუწყობს ქვეყნის სოციალურ­ეკონომიკურ განვითარებას.

ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საბოლოოდ, ბიზნესის წარმატება იზომება არა მხოლოდ კლიენტების ბაზის სიდიდითა და კომპანიის ღირებულებით მისი აქციონერებისთვის, არამედ უპირველეს ყოვლისა, იმ ფასეულობებით,რომლებსაც ის ქმნის მომხმარებლისთვის, თანამშრომლებისთვის, აქციონერებისთვის, პარტნიორებისა და მთლიანად საზოგადოებისთვის. ამიტომაც,ჩვენი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის მიზანია, გაწეული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისადმი სწრაფვა, პროგრესის ხელშეწყობა, ადამიანების სოციალური პრობლემების გადაწყვეტაში მონაწილეობა და მათი ცხოვრების დონის ამაღლებაში გარკვეული წვლილის შეტანა. ვთვლით,მნიშვნელოვანია სახსრებისა და ძალისხმევის ინვესტირება გრძელვადიანი ზრდისთვის ფუნდამენტის შექმნაში. ამიტომ ჩვენ არსებითად შევცვალეთ ჩვენი მიდგომა ბიზნესის წარმოებისადმი

 

 

ბილაინის გენერალური დირექტორი

ანდჟეი მილინოვსკი