წლიური ანგარიში

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მეტი  ინფორმაცია ძირითად განხორციელებულ პროექტებზე ჩვენი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის წლიური რეპორტებიდან .  

 
კორპორატიული პასუხისმგებლობა წლიური რეპორტები.

2014 წელი

2013 წელი