სიახლეები

10 ოქტ
Crazy Friday 11 ოქტომბრის ორმაგი Crazy Friday შემოთავაზება!
2 ოქტ
სატარიფო ხაზი "ყველაფერი" განახლდება სატარიფო ხაზის განახლების თარიღი შეიცვალა