სიახლეები

10 აპრ
აბონენტთა საყურადღებოდ! 2018 წლის 25 აპრილიდან უქმდება რამოდენიმე მომსახურება.
10 აპრ
აბონენტთა საყურადღებოდ! 2018 წლის 25 აპრილიდან "მიქს 7" - ახალი ფასით.
14 აპრ
აბონენტთა საყურადღებოდ! ფიქსირდება რიგი სისტემური ხარვეზები, რისთვისაც გიხდით ბოდიშს!