სატარიფო გეგმები

1

ყვითელი

 ზარები ბილაინის ქსელში

500 MB

USSD *150*58#

 

7

მწვანე

ზარები ბილაინის ქსელში

70 წუთი სხვა ქსელებთან

700 MB

700 SMS

USSD *150*59#

10

ლურჯი

ზარები ბილაინის ქსელში

250 წუთი სხვა ქსელებთან

1 GB

SMS

USSD *150*60#

25

წითელი

ზარები ყველა ქსელთან

2 GB

SMS

USSD *150*61#