სატარიფო გეგმები

2

ყვითელი

 ზარები ბილაინის ქსელში

500 MB

USSD *150*58#

 

7

მწვანე

ზარები ბილაინის ქსელში

70 წუთი სხვა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან 

700 MB

700 SMS

USSD *150*59#

10

ლურჯი

ზარები ბილაინის ქსელში

250 წუთი სხვა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან 

1 GB

SMS

USSD *150*60#

25

წითელი

ზარები ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან

2 GB

SMS

USSD *150*61#